Tilläggsdirektiv till Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07) Dir. 2019:2

Ansvarig:

Tiden för Utredningen om antidopning och dataskydd förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition