Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07) Dir. 2019:2

Publicerad

Tiden för Utredningen om antidopning och dataskydd förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

    Utredningen om antidopning och dataskydd redovisar i sitt betänkande Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete sitt förslag till en ny lag om dataskydd i idrottens antidopningsarbete. Lagens syfte ska vara dels att möjliggöra att personuppgifter kan behandlas inom idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt, dels att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Lagrådsremiss

Proposition