Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen Dir. 2018:108

Publicerad

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning (dir. 2017:46).

Ladda ner:

Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 3 december 2018.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen

    Regeringen beslutade den 27 april 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning (dir. 2017:46).

  • Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten

    En särskild utredare ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Utredaren ska lämna förslag för styrningen enbart för statliga lärosäten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

    I detta betänkande redovisas uppdraget att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Lagrådsremiss

Proposition