Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering Fi2019/04229/V

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria finns förslag till de lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av EU-förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister. Det finns även förslag till vissa ytterligare lagstiftningsåtgärder med anledning av EU-förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Remissvaren ska ha kommit in senast den 20 mars 2020.