Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Förslag till ny förordning inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet Ku2019/01860 /KO

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet och innehåller förslag till en gemensam förordning om statsbidrag till aktörer inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet.

Ladda ner:

Den nya förordningen föreslås ersätta förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ, förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder och förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition