Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL U2019/03260/UH

Publicerad

Promemorians förslag syftar till att det ska bli fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet.

Ladda ner:

Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) är en särskild satsning på bl.a. vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och pedagogisk personal inom förskolan som saknar en behörighetsgivande examen.

Obehöriga lärare som har förutsättningar att nå en
behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen kan studera upp till 120 högskolepoäng. Obehöriga lärare och förskollärare som har varit yrkesverksamma i skolan eller förskolan under minst åtta år och som uppfyller vissa krav har möjlighet att uppnå en behörighetsgivande examen snabbare, genom att studera 30 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition