Pressmeddelande från Socialdepartementet

Personliga assistenter får ersättning för personlig skyddsutrustning

Publicerad

Covid-19 har medfört merkostnader för inköp av personlig skyddsutrustning för personliga assistenter. Regeringen har därför beslutat om en ny förordning som innebär att ersättning för skyddsutrustning lämnas retroaktivt för perioden 1 februari 2020 till 30 november 2020. Ansökan ska lämnas till Försäkringskassan senast 15 december. Totalt avsätts 50 miljoner kronor för ändamålet.

Bidraget riktar sig till personliga assistenter till personer med funktionsnedsättning som är beviljade statlig assistansersättning och får lämnas med högst 5 000 kronor per person. Försäkringskassan prövar frågor om statsbidraget. Ansökan ska lämnas till Försäkringskassan senast 15 december.

Satsningen aviserades i en extra ändringsbudget den 23 oktober 2020 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir förordningen tillgänglig?

Förordningar publiceras på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se i regel en dag efter att beslutet är fattat.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter