Pressmeddelande från Socialdepartementet

Länsstyrelserna får förlängt uppdrag att bistå regionerna i arbetet med testning för covid-19

Publicerad

Regeringen förlänger länsstyrelsernas uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten bistå regionerna i det fortsatta arbetet med testning för covid-19. Syftet med uppdraget är att fortsätta skapa goda förutsättningar för testning i hela landet.


– Storskalig testning är ett viktigt verktyg i arbetet med att bekämpa covid-19. Länsstyrelserna har en viktig roll i att bistå regionerna i arbetet med testning, därför förlänger regeringen länsstyrelsernas uppdrag över 2021, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget, som ursprungligen gavs den 4 juni 2020, ingår bland annat att fortsatt bistå regionerna i arbetet med att säkerställa att kapaciteten för storskalig testning finns på plats. Länsstyrelserna ska även fortsatt bistå länets kommuner vad gäller testning av personal och enskilda inom kommunal hälso- och sjukvård, inom äldreomsorgen samt testning av personer med funktionsnedsättning som har insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS.

Länsstyrelserna ska även, tillsammans med regionerna, sprida information till allmänheten om var den enskilde kan vända sig för att få tillgång till testning.

Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Stockholms län, och ska redovisas löpande till Socialdepartementet. Utöver denna löpande redovisning ska länsstyrelserna senast den 30 juni 2021 bidra med underlag för en nationell lägesbild över hur arbetet med storskalig testning för covid-19 fortgår. Uppdraget avslutas den 31 december 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter