Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Gymnasieelever i Örebro frågar ut EU-ministern

Publicerad

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta unga runt om i Sverige fortsätter. Onsdag den 4 november gör EU-ministern ett digitalt besök på Karolinska gymnasiet i Örebro.

Som en del i den rundresa EU-ministern genomför under året, samtalar Hans Dahlgren under onsdagen med ungdomar vid Karolinska gymnasiet i Örebro. Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige och går att följa live onsdagen den 4 november från kl. 10.00 på deras Facebooksida.

Tid för intervjuer finns, kontakta t.f. pressekreterare Vidar Jakobínuson Lindgren (se Presskontakt).

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken – i början av året på plats men därefter digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

Presskontakt

Vidar Jakobínuson Lindgren
T.f. pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar Jakobínuson Lindgren