Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-ministern frågas ut av gymnasieelever i Malmö

Publicerad

Under hösten fortsätter Hans Dahlgrens EU-resa för att möta ungdomar runt om i Sverige. Fredagen den 23 oktober genomför EU-ministern ett digitalt besök på Malmös största gymnasieskola, Malmö Borgarskola.

Som en del i den rundresa EU-ministern genomför under året, samtalar Hans Dahlgren under fredagen med ungdomar vid Malmö Borgarskola. Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Samtalet arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige och går att följa live från kl. 10.00 på deras Facebooksida.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken – i början av året på plats men därefter digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

 

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00