Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige deltar i den globala upphandlingsmekanismen för covid-19-vaccin

Publicerad

För att garantera en solidarisk och rättvis fördelning av kommande vaccin mot covid-19 mellan världens länder har Världshälsoorganisationen WHO och vaccinsamarbetet GAVI lanserat en mekanism kallad COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access). Sverige kommer att delta i COVAX, tillsammans med EU-kommissionen och övriga medlemsländer.

Sex månader efter det att WHO klassade covid-19 som en pandemi fortsätter viruset att utgöra ett hot världen över. Säkert och effektiva vaccin tillhör de bästa möjligheterna att få ett slut på pandemin, men för att lyckas behövs solidaritet och samarbete.

Sedan tidigare är Sverige med i EU:s vaccinsamarbete, men det är viktigt även med global samverkan. Därför har Sverige beslutat att stödja COVAX. Detta görs tillsammans med EU-kommissionen och övriga medlemsländer.

Att säkra tillgång till vaccin mot covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringen tog därför redan i maj fram en vaccinstrategi som består av tre delar: regeringens internationella arbete, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan. Regeringen har säkrat finansiering för inköp av vaccin, den svenska vaccinsamordnaren leder tillsammans med sex andra länder EU:s förhandlingar med vaccinutvecklare och Folkhälsomyndigheten presenterade den 31 augusti den nationella vaccinationsplanen.

Läs mer om regeringens vaccinationsplan här.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter