Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringsbeslut om förordning med instruktion för Folke Bernadotteakademin

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om förordning med instruktion för Folke Bernadotteakademin.

Genom den nya förordningen får Folke Bernadotteakademin ett förtydligat uppdrag avseende genomförande av strategistyrt utvecklingssamarbete, genomförande av insatser med bäring på FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet, valobservation, samt när det gäller att förvalta och besluta om statligt stöd. Ändringen syftar också till att tydliggöra att myndigheten efter samråd med Regeringskansliet får besluta om att en anställd hos Folke Bernadotteakademin ska vara placerad vid en utlandsmyndighet.

– Vi ser en värld runt omkring där krig och konflikter tyvärr utgör vardag för allt fler människor. Folke Bernadotteakademins verksamhet är mycket värdefull för att möta dessa utmaningar, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Med en uppdatering av Folke Bernadotteakademins instruktion förtydligar regeringen myndighetens uppdrag inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete och säkerställer att myndigheten har de verktyg man behöver för att genomföra sin verksamhet. Folke Bernadotteakademin är en myndighet för fred, säkerhet och utveckling och arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver bland annat utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktmiljöer.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-044 89 65
e-post till Robert Englund