Pressmeddelande från Finansdepartementet

Per Bolund deltar i nordiskt bygg- och bostadsministermöte

Publicerad

På måndagen den 14 september deltar bostadsminister Per Bolund i ett nordiskt bygg- och bostadsministermöte. Fokus för mötet är bland annat hållbart byggande och en harmonisering av byggregler.

Mötet är det tredje som hålls inom ramen för nordiska ministerrådets arbete med hållbar tillväxt i regionen. Under det digitala mötet kommer de nordiska bygg- och bostadsministrarna bland annat att diskutera effekterna av COVID-19 på byggsektorn, åtgärder för en mer hållbar och integrerad nordisk byggmarknad och ökat nordiskt samarbete inom EU-relaterade byggfrågor.

Presskontakt

Cattis Carlén
Politiskt sakkunnig hos finansmarknads- och bostads­ministerhos Per Bolund
Mobil 073-096 68 76
e-post till Cattis Carlén, via registrator