Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Ny rapport granskar rättsstatsläget i EU:s medlemsländer

Publicerad

För första gången har EU-kommissionen granskat rättsstatsläget i samtliga medlemsländer. Upprätthållandet av demokratiska värderingar och rättsstatens principer är en prioriterad fråga för den svenska regeringen. Nu har kommissionens första rapport presenterats.

- Det ska vara självklart för alla EU:s medlemsländer att stå upp för grundläggande demokratiska värderingar och att bekämpa korruption. Utan fri press, oberoende domstolar och yttrandefrihet faller hela idén som vår union vilar på, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Vid EU-toppmötet i somras bestämdes att länder som inte upprätthåller rättsstatens principer inte heller ska kunna få EU-pengar på samma sätt som tidigare. Det är helt nytt och något som Sveriges regering arbetat för. Som ett steg i arbetet för att säkra efterlevnad av rättsstatliga principer har EU-kommissionen granskat varje EU-land. I dag har den publicerat en rapport som sammanfattar resultatet för varje medlemsland.

- Kommissionens rättsstatsrapport blir ett viktigt underlag när vi arbetar vidare för att alla EU-länder ska stå upp för våra gemensamma principer, säger EU-minister Hans Dahlgren.


Rapporten i sin helhet: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_2020_rule_of_law_report_en.pdf

 

 

 

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00