Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin möter EU-kommissionens förste vice ordförande

Publicerad

Den 24 september träffas miljö- och klimatminister Isabella Lövin och EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans för ett digitalt möte om aktuella miljö- och klimatfrågor.

På mötesagendan står bland annat skärpningen av EU:s klimatmål till 2030 och EU:s kommande kemikaliestrategi.

– EU behöver visa omvärlden att vi kommer axla ett klimatledarskap. Jag är därför glad att kommissionen föreslår ett klimatmål på minst 55 procent mindre utsläpp vid 2030 jämfört med 1990 - något som Sverige har arbetat för. Sverige har också stora förväntningar på att EU-kommissionen levererar en ambitiös kemikaliestrategi med konkreta åtgärder och tidplaner, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5875955
e-post till Anna Söderström

Om Frans Timmermans

Frans Timmermans är EU-kommissionens första vice ordförande med ansvar för EU:s gröna giv. Han är även EU-kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och chef över EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik (DG CLIMA).