Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkning av Jordbruksverkets styrelse

Publicerad

I dag beslutade regeringen om två nya ledamöter till styrelsen för Statens jordbruksverk (Jordbruksverket). De nya ledamöterna innebär förbättrade möjligheter för styrelsen att leda myndigheten.

– Det är med glädje jag meddelar att vi nu kan utöka Jordbruksverkets styrelse med ytterligare kompetens kring bland annat förutsättningarna för livsmedelskedjans näringsliv och it-utveckling inom staten, säger Jennie Nilsson, landsbygdsminister.

De nya ledamöterna enligt dagens regeringsbeslut är Peder Sjölander och Ove Konradsson. Peder Sjölander är it-direktör på Skatteverket och har tidigare haft chefspositioner på Migrationsverket och Pensionsmyndigheten. Ove Konradsson är för närvarande VD på Hushållningssällskapet Västra och har haft flera olika ledande roller inom jordbrukssektorns näringsliv.

– Jordbruksverket spelar en central roll för att säkerställa bästa möjliga EU-fondsförvaltning som gynnar svenskt jordbruk. Samtidigt är myndigheten viktig i verkställandet av regeringens livsmedelsstrategi. De nya ledamöterna innebär att styrelsen får bättre möjligheter att leda myndigheten i detta viktiga arbete, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

De i dag beslutade förordnandena gäller fr.o.m. den 1 oktober 2020 t.o.m. den 30 september 2023. Av förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk framgår det att myndigheten leds av en styrelse.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00