Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Betygsutredningens förslag på remiss

Publicerad

(Ny version) Den 17 augusti överlämnade Betygsutredningen 2018 sitt betänkande Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43) till utbildningsminister Anna Ekström. Nu går regeringen vidare med arbetet genom att skicka förslagen på remiss till bland annat berörda myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och fackförbund.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll felaktigt att remisstiden pågår fram till den 1 december 2020. Remisstiden pågår fram till den 3 december 2020.

– Skolan behöver ett betygssystem som speglar faktiska kunskaper, främjar och fokuserar på lärande och uppmuntrar elever att anstränga sig. Därför tillsatte regeringen en betygsutredning. Nu skickar vi ut utredningens betänkande på remiss för att samla in synpunkter inför det fortsatta arbetet, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Remisstiden pågår fram till den 3 december 2020.

Här kan du ta del av listan med alla remissinstanser: Remiss SOU 2020:43 Betygsutredningen 2018

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg