Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Fortsatta regellättnader för sjöfarten

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att förlänga giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet.

Inom sjöfarten krävs att sjömän och fartyg har handlingar, t.ex. läkarintyg, behörighetsbevis för sjömän och fartygscertifikat, som gäller för en bestämd tid och som därefter behöver förnyas. En förnyelse kräver oftast att vissa villkor ska uppfyllas. Covid-19 pandemin gör att det är svårt eller i vissa fall till och med omöjligt att förnya utbildningar eller på annat sätt förnya dessa intyg.

- Det är viktigt att vi har höga krav på sjöfarten och alla som arbetar där. Samtidigt måste vi hitta lösningar som gör att branschen kan fungera så bra som bara möjligt, trots de problem som uppstått som en följd av coronapandemin, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringens beslut innebär att handlingar vars giltighetstid löper ut under innevarande år förlängs med nio månader.

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson