Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Lena Micko bjuder in till möten för kommuner och regioner som drabbats särskilt hårt av covid-19

Publicerad

Coronapandemin har ändrat förutsättningarna i grunden för kommuner och regioner. Civilminister Lena Micko bjuder nu in ett antal utvalda kommuner och regioner som av olika skäl drabbats särskilt hårt av krisen till samtal om möjliga åtgärder för att tillsammans vända utvecklingen.

Trots historiskt stora tillskott till stöd för kommuner och regioner under coronapandemin har man på flera ställen i landet under våren fått en mycket svår situation. Det på grund av till exempel omfattande virusutbrott med stor påverkan på hälso- och sjukvårdsverksamhet, en nästintill avstannad gränshandel, stora arbetsgivare som tvingats stänga ned verksamheten eller ett resande som helt upphört. Viktiga näringar som påverkar såväl ekonomin som jobben i kommunen eller regionen.

Nu bjuder civilminister Lena Micko därför in några av dessa kommuner och regioner till ett möte efter sommaren där lärdomar, lösningar och möjliga åtgärder kan diskuteras.

- Även om krisen inte är över kan vi redan nu se flera av dess effekter. Detta måste upp på bordet och diskuteras gemensamt mellan stat, region och kommun så att vi kan hitta effektiva vägar framåt och vända den negativa utveckling som coronaviruset medfört. Som civil­minister med ansvar för styrningen av kommuner och regioner är jag mån om att man har goda förutsättningar att utföra sitt välfärdsuppdrag och att det finns jobb och service till medborgarna oavsett var i landet man bor, säger civilminister Lena Micko.

Presskontakt

Nora Suni
tf pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-131 24 59
e-post till Nora Suni