Pressmeddelande från Finansdepartementet

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder

Publicerad

Boverket får i uppdrag att utvärdera det nu avvecklade stödet för renovering och energieffektivisering av hyresrätter i socioekonomiskt svaga bostadsområden. Boverket ska också lämna förslag på åtgärder som myndigheten bedömer kan medföra att kostnadseffektiva renoveringar och energieffektiviseringar genomförs i en högre takt än i dag.

Renoveringsstödet infördes 2016 och avvecklades i december 2018 i samband med att budgeten för 2019 beslutades av riksdagen. Det stora behovet av renoveringar och åtgärder för att förbättra energiprestandan i det befintliga beståndet finns dock kvar.

- Runt om i Sverige finns hyreshus med stort renoveringsbehov. Många av dessa är byggda på 1960- och 1970-talet och dras idag med hög energiförbrukning. Renovering är också en prioriterad fråga för den Europeiska kommissionen inom ramen för den gröna given, The Green Deal, och därför är det viktigt att öka tempot i energieffektiviserande renoveringar, säger bostadsminister Per Bolund.

Boverket ska också titta på förvaltares strategier och redogöra för om sådana kan tillföra kunskaper om hur, och under vilka förutsättningar, renoveringar bäst genomförs. I uppdraget ingår att analysera hur olika ägarförhållanden och finansierings­­lösningar på hyresbostadsmarknaden påverkar förutsättningarna för en långsiktig förvaltning och genomförandet av renoveringar och energie­ffektiviserande åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00