Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Sveriges och Finlands EU-ministrar: En välfungerande inre marknad är avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning

Publicerad

En ambitiös insats krävs nu av EU för att trygga medborgarnas välfärd och för att åter skapa ekonomisk tillväxt i Europa med anledning av coronapandemin, skriver Sveriges EU-minister Hans Dahlgren och Finlands Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen idag i ett gemensamt uttalande.

Under fredagen medverkade EU-minister Hans Dahlgren och Finlands Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen vid ett samtal arrangerat av det finska kulturcentrumet Hanaholmen. I samband med detta gör ministrarna idag ett gemensamt uttalande om hur EU bör gå vidare ur coronakrisen.

I uttalandet betonar ministrarna att en välfungerande inre marknad är avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning och att trygga och stärka denna bör utgöra  kärnan i EU:s återhämtning och långsiktiga tillväxt.

Genom att till fullo utnyttja våra styrkor inom digital ekonomi, klimatneutral teknik och cirkulär ekonomi kan vi bygga upp en hållbar ekonomisk tillväxt och uppmuntra konkurrens och förnyelse i den europeiska ekonomin. En rättvis, öppen och konkurrenskraftig inre marknad ska förbli utgångspunkten för främjandet av handel på lika villkor globalt och inom EU, skriver de båda ländernas ministrar.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00