Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sjöfartsverket får tillskott för att mildra coronaeffekter

Publicerad

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår ett tillskott på 300 miljoner kronor till Sjöfartsverket. Tillskottet innebär att samhällsviktig verksamhet som drabbats hårt av coronakrisen kan säkerställas.

Coronapandemin har drabbat transportsektorn hårt. Fartygstrafiken har minskat kraftigt vilket inneburit att Sjöfartsverket förlorat stora delar av sina intäkter.

I syfte att säkerställa att Sjöfartsverket kan upprätthålla sina samhällsviktiga uppdrag, som exempelvis beredskap inom sjö- och flygräddning, föreslår regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett resurstillskott för att täcka upp för intäktsbortfallet. 

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm
Anton Johansson
Pressekreterare Liberalerna
Mobil 072-213 56 53
e-post till Anton Johansson