Rundabordssamtal om prostitution och människohandel

Publicerad

I dag har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson ett rundabordssamtal med företrädare för det civila samhället om arbetet mot prostitution och människohandel samt frågor som rör samtycke och sexuellt våld.

Syftet med mötet är att statsråden ska ta del av organisationernas tankar och förslag om hur arbetet mot prostitution och människohandel kan förbättras, samt hur arbetet med frågor som rör samtycke och sexuellt våld kan tas vidare.

- Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av regeringens viktigaste prioriteringar, och där är kampen mot prostitution och människohandel en viktig del. Vi måste hela tiden driva arbetet framåt med att ge skydd och stöd till de som utsätts och för att förändra de normer som bidrar till att utnyttjandet fortsätter. I det arbetet är civila samhällets erfarenheter ovärderliga, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Utsatta personer vänder sig ofta till civilsamhällesorganisationer för att söka stöd och hjälp och organisationerna kan fungera som en länk mellan den enskilda och myndigheter.

- Att sex ska vara frivilligt kan tyckas självklart. Men det var först i och med samtyckeslagen som frivillighet blev en del av lagstiftningen. Nu går vi vidare, bland annat ökar polisen sina resurser för utredningar på området, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Deltagande organisationer

#Intedinhora
#Utanskyddsnät
Brottsofferjouren
The Child10 Foundation
Civila plattformen Sverige mot människohandel
Fatta!
Novahuset
RealStars
Roks
Sveriges Kvinnolobby
Talita
Unizon

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh