Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för statssekreterarna

Publicerad

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat beslut om nya löner för statssekreterarna.

För statsministerns statssekreterare är den nya lönen 117 000 kronor per månad. För kabinettssekreteraren och övriga statssekreterare är den nya lönen 105 100 kronor per månad.

Den nya lönen gäller fr.o.m. den 1 oktober 2019. Höjningen motsvarar en löneökningstakt om 2,3 procent.

Presskontakt