Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för myndighetschefer m.fl.

Publicerad

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat beslut om nya löner för myndighetschefer m.fl.

Besluten handlar om ny lön för bland andra generaldirektörer, landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor. Besluten gäller också överdirektörer vid de större myndigheterna samt länsråden vid länsstyrelserna. Totalt rör det sig om cirka 220 personer.

Löneökningarna för gruppen i sin helhet uppgår till 2,3 procent.

De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2019 och innebär en tredje och sista justering av lönerna under innevarande avtalsperiod i staten, som omfattar perioden fr.o.m. den 1 oktober 2017 t.o.m. den 30 september 2020. Besluten innebär således inte att regeringen bestämt några löner i 2020 års nivå.

Den berörda kretsen ingår i regeringen s.k. frikrets, där regeringen normalt fattar beslut om nya löner en gång per år. Vad gäller enskildas löner kan beslut om de nya lönerna begäras ut från respektive departement där de finns tillgängliga så snart de har expedierats.

 

Presskontakt