Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Luftfartsverket får tillskott för att mildra coronaeffekter

Publicerad

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår ett tillskott på 900 miljoner kronor till Luftfartsverket. Tillskottet innebär att samhällsviktig verksamhet som drabbats hårt av coronakrisen kan säkerställas.

Coronapandemin har drabbat transportsektorn hårt. Den civila luftfarten har minskat kraftigt vilket inneburit att Luftfartsverket förlorat stora delar av sina intäkter.

I syfte att säkerställa att Luftfartsverket kan upprätthålla sina samhällsviktiga uppdrag, som exempelvis ambulansflyg, föreslår regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett resurstillskott för att täcka upp för intäktsbortfallet.

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabelle Purits
Pressekreterare hos Centerpartiets tf partiledare Anders W Jonsson
Mobil 070-237 36 70
e-post till Isabelle Purits