Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Lagförslag gör det möjligt för vissa myndigheter att utveckla ny teknik för kontroll av biometriska uppgifter

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med ett förslag som ska göra det möjligt för Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna att behandla känsliga personuppgifter på utlännings- och medborgarskapsområdet när det gäller testverksamhet. Det handlar bland annat om att kunna pröva och utveckla ny teknik för kontroll av biometriska uppgifter, som till exempel teknik för ansiktsigenkänning.

EU-lagstiftning som rör utlänningars inresa, utresa och vistelse i medlems-staterna innehåller i flera fall bestämmelser som möjliggör eller kräver behandling av känsliga personuppgifter, till exempel ansiktsbilder och fingeravtryck, i samband med gränskontroll. Det är viktigt att säkerställa att den programvara och teknik som ska användas för sådana kontroller är tillförlitlig innan den tas i skarp drift.

Lagrådsremiss: Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet 

Utlänningsdatalagens nuvarande utformning innebär att det är förbjudet för Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna att behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet. I nuläget saknas alltså rättsligt stöd för att utveckla och testa teknik som kan vara nödvändig för att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser.

– Förbudet i utlänningsdatalagen innebär ett hinder för berörda myndigheter att skapa och utveckla nya tekniska system som är nödvändiga för att kunna göra de kontroller som de är ålagda att utföra. Genom regeringens förslag kommer vi nu till rätta med detta, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringens förslag innebär att förbudet i utlänningsdatalagen mot att behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet undanröjs. Det innebär att Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndig­heterna, om det är absolut nödvändigt, kan få behandla känsliga personuppgifter för att till exempel kontrollera att befintliga it-system fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt samt pröva och utveckla ny teknik för att kunna delta i det internationella samarbetet.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa