Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjd låneram ska säkra tillgången till vaccin

Publicerad

Regeringen föreslår att den får riksdagens bemyndigande att besluta om en höjning av Folkhälsomyndighetens låneram för beredskapsinvesteringar. Detta utgör ett viktigt led i förberedelserna för att till exempel kunna sluta förköpsavtal med vaccinutvecklare, och säkra tillgången till vaccin mot covid-19 i Sverige.

Folkhälsomyndighetens låneram används för att kunna genomföra beredskapsinvesteringar i syfte att hantera utbrott av smittsamma sjukdomar, till exempel influensapandemier.

Regeringen föreslår därför att den får riksdagens bemyndigande att besluta om att Folkhälsomyndigheten under 2020 får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar. Lånet föreslås som högst kunna uppgå till 2 000 000 000 kronor, inklusive tidigare upplåning.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.