Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förlängd möjlighet till läraranställning under kompletterande pedagogisk utbildning

Publicerad

För att underlätta för den som har tillräckliga ämneskunskaper för att kunna byta yrke och bli lärare infördes 2016 en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar för personer som går viss kompletterande pedagogisk utbildning. Regeringen har i dag beslutat att förlänga försöksverksamheten så att bestämmelserna får tillämpas på anställningar som påbörjas senast höstterminen 2025.

Försöksverksamheten innebär att personer får anställas under två eller tre år för att bedriva undervisning i ämnen där det råder brist på behöriga lärare, under förutsättning att de har ämneskunskaperna och samtidigt genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en lärarexamen. Bestämmelserna som ursprungligen skulle tillämpas på anställningar som påbörjas till och med höstterminen 2020, ska nu kunna tillämpas under ytterligare fem år.

– Sverige behöver fler utbildade lärare och då behöver det finnas fler vägar in i läraryrket. Genom att förlänga försöksverksamheten ger vi ännu fler personer möjlighet att bidra i ämnen där det råder brist på behöriga lärare samtidigt som de studerar för att få en lärarexamen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg