Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Lena Micko inviger nya servicekontor i Vansbro och Torsby

Publicerad

Under måndag 15 juni och tisdag 16 juni invigs två nya servicekontor i Vansbro och Torsby. Civilminister Lena Micko medverkar digitalt på invigningarna tillsammans med Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.

Vansbro och Torsby är två av fyra orter där det öppnas nya servicekontor i juni 2020 i syfte att stärka den lokala statliga närvaron i hela landet.

- Utbyggnaden av servicekontoren i Vansbro och Torsby är en viktig del i regeringens och samarbetspartiernas överenskommelse om att det ska vara möjligt att leva, bo och verka på landsbygderna. Med fler servicekontor och fler myndigheter som är anslutna till verksamheten kan vi stärka den statliga servicen över hela landet, säger civilminister Lena Micko

Media är välkomna att delta på invigningarna. Kontakta pressekreterare Jonas Lannering för mer information.  

Vansbro
Tid: 15 juni, klockan 10.10
Plats: Medborgarhuset, Norra Allégatan 30, Vansbro

Torsby
Tid: 16 juni, klockan 10.00
Plats: Biblioteket, Fabriksgatan 2, Torsby

Välkomna!

Mer om servicekontoren

På de nya servicekontoren kan kommunernas invånare och företagare få hjälp med information och vägledning från fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Utredaren Sven Erik Österberg har i uppdrag att föreslå nya servicekontor på fler platser i landet och analysera om fler myndigheter kan anslutas till servicekontorens verksamhet. Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag i november 2020.  

Servicehandläggare hjälper till med ärenden som rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både arbetssökande och arbetsgivare göra spontanbesök för att boka möte med arbetsförmedlare för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har närmare tre miljoner besök årligen. Efter den 16 juni finns det 117 servicekontor

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0572336
e-post till Jonas Lannering