Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen möter Maskrosbarn för att tala om barn som utsätts för våld hemma

Publicerad

Idag har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ett möte med organisationen Maskrosbarn, som presenterar en rapport om barns erfarenheter av våld i hemmet.

Vid mötet ska Maskrosbarn presentera sin nya rapport ”Jag tyckte att jag bodde i helvetet – barns berättelser om att bli utsatt för våld av den som står dem närmast”. Rapporten handlar om barn som blir utsatta för våld i hemmet och fokus ligger på barnens egna röster kring deras upplevelser av våldet, konsekvenserna som det har gett samt vad för stöd de har fått eller hade önskat få.

- Vi måste lyssna mer på barn i samhället och vi måste agera och ge stöd när barnen berättar om våld och utsatthet de är med om i sina egna hem av sina egna föräldrar. Barn i utsatthet ska kunna få stöd och hjälp utan föräldrarnas medgivande och det är ett angeläget uppdrag som Socialstyrelsen tittar på just nu, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00