Nya utbildningsplatser på lantbruksuniversitetet ska möta ökat omställningsbehov efter corona

Publicerad

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utökar antalet utbildningsplatser. 100 nya platser skapas redan för sommarkurser i år och basåret förstärks. Syftet är att möta det ökade behovet av utbildning och omställning på arbetsmarknaden till följd av effekterna av det nya coronaviruset.

En omfattande satsning på högskolan presenterades den 30 mars av finansminister Magdalena Andersson i samband med det stora arbetsmarknadspaketet. För Sveriges lantbruksuniversitet innebär satsningen omkring 14 miljoner kronor. Redan nu skapas 100 nya platser på sommarkurserna och basåret förstärks med motsvarande 37 helårsstudentplatser hösten 2020 samt 74 helårsstudentplatser 2021.

– Jag är mycket glad över den här satsningen på högre utbildning. SLU utbildar för en rad nyckelkompetenser som behövs för att mildra effekterna av corona, till exempel trygga den viktiga livsmedelsförsörjningen. Satsningen på basårsplatser kanske också kan få upp fler ungas intresse och möjligheter att läsa SLU:s kurser och utbilda sig inom sektorn, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Effekterna av det nya coronaviruset skapar ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden. Satsningen syftar till att underlätta i denna omställning.

– Vi ser redan nu att betydligt fler söker sig till utbildning i coronakrisens spår. Det är viktigt för oss att kunna möta det behovet genom ett ökat antal utbildningsplatser i hela landet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta Simon Andersson eller Amanda Borg.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Amanda Borg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00