Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nya regler ska förbättra tillgången på desinfektionsmedel

Publicerad · Uppdaterad

Covid-19 har lett till brist på desinfektionsmedel. Regeringen ändrar reglerna som kräver att produkterna ska vara märkta på svenska. Syftet är att underlätta att det desinfektionsmedel som importeras till Sverige når sjukvården snabbt.

Vanliga frågor från företag om desinfektionsmedel och coronavirus

På Kemikalieinspektionens (KemI) webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om vilka regler som gäller för företag som tillverkar eller importerar desinfektionsmedel.

− I denna kris behöver vi arbeta med alla medel för att se till så att det finns tillräckligt med material inom vården. Nu lättar vi på reglerna för att kunna möta den stora efterfrågan på handsprit, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Desinfektionsmedel som säljs i Sverige måste vara märkta på svenska med bl.a. information om medlets farlighet och åtgärder vid första hjälpen. Regeringen ger nu Kemikalieinspektionen möjlighet att besluta om tidsbegränsade undantag från språkkraven. Syftet är att handdesinfektionsmedel som förs in till Sverige snabbt ska kunna användas i svensk sjukvård, trots att produkterna är märkta på ett annat språk.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.