Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nya krav på miljöinformation om drivmedel till konsumenter skjuts upp till 2021

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att skjuta fram ikraftträdandet av de nya reglerna om miljöinformation om drivmedel till 1 oktober 2021. Beslutet fattas för att Energimyndigheten ska få tid att ta fram de föreskrifter som behövs utifrån synpunkter från EU-kommissionen och för att marknaden ska hinna anpassa sig till kraven.

Regeringen har beslutat om en ändring i drivmedelsförordningen. Ändringarna innebär att ikraftträdandet av de nya kraven att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel skjuts fram till den 1 oktober 2021, och att drivmedlets ursprungsland ska anges på drivmedelsleverantörernas webbplatser istället för vid pumpen.

– Jag ser fram emot att konsumenter i Sverige 2021 blir först i världen med att kunna se vilken klimatpåverkan olika drivmedel har, direkt vid pumpen, oavsett var i landet de befinner sig. Det är ett viktigt steg mot att det ska bli lättare att göra rätt, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Ändringen om att ursprungsinformationen om drivmedlet ska visas på leverantörernas webbplatser kommer efter dialog mellan EU-kommissionen och regeringen utifrån att EU-kommissionen hade synpunkter på Sveriges ursprungliga ändringsförslag. För att Energimyndigheten ska hinna ta fram de föreskrifter som behövs, och för att drivmedelsbranschen ska hinna anpassa sig till de nya kraven, skjuts datumet för när de nya kraven träder ikraft fram till den 1 oktober 2021.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Miljöinformation om drivmedel

Från hösten 2021 kommer konsumenter få information om drivmedels klimatpåverkan och vilka råvaror som använts för att producera drivmedel vid pumpen. Konsumenterna ska då också kunna få utförlig information om drivmedlet och dess ursprungsland på leverantörens webbplats.

Miljöinformation om drivmedel är en del i arbetet att bryta fossilberoendet och för att uppnå Sveriges mål om att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030.