Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nationell förvaltningsplan för vildsvin uppdaterad

Publicerad

Den nationella planen för hur vildsvinsstammen ska hanteras har uppdaterats. Det är Naturvårdsverket som den 26 mars beslutade om en reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin. Planen är viktig för målet om en kontrollerad vildsvinsstam där skador på gröda och mark samt antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade minskas.

Den nationella förvaltningsplanen är ett stöd när regionala förvaltningsplaner tas fram och används också vid lokala förvaltningsstrategier och målsättningar.

– Jag hoppas att förvaltningsplanen fortsätter att vara till stöd och hjälp för både lokala och regionala aktörer och att en ökad samverkan kan uppnås i vildsvinsförvaltningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Jakträtten är en del av äganderätten och fastighetsägaren har jakträtten på den mark som hör till fastigheten. Motiverade och aktiva jägare är en förutsättning för en väl fungerande viltförvaltning. Reglerna för jakt efter vildsvin är generösa och skyddsjakt kan bedrivas året runt och dygnet runt. I princip är den enda restriktionen att vildsvinssuggor med ungar är fredade.

Regeringen beslutade 2019 om ändring av jaktförordningen, som bland annat innebär att elektroniska bildförstärkare, bildomvandlare, värmekamera och rörlig belysning är tillåtna utan tillstånd vid jakt efter vildsvin.

Den förra förvaltningsplanen för vildsvin är från 2010. Då tog Naturvårdsverket på regeringens uppdrag fram den första. Nu har Naturvårdsverket beslutat om en reviderad nationell förvaltningsplan för perioden 2020–2025. 

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00