Möte om arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn med anledning av coronaviruset

Publicerad

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och civilminister Lena Micko har idag möte med aktörer inom staten, kommunsektorn och civilsamhället som arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Mötet hålls för att kraftsamla i arbetet som nu sker med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

  • ämställdhetsminister Åsa Lindhagen och civilminister Lena Micko sitter vid ett bord i ett konferensrum och tittar mot en skärm.

    Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och civilminister Lena Micko under mötet med aktörer inom staten, kommunsektorn och civilsamhället som arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

    Foto: Samuel Svan/Regeringskansliet

  • Foto: Samuel Svan/Regeringskansliet

Deltagarna på mötet är alla viktiga aktörer i arbetet för att motverka en ökad social oro och våld i hemmet till följd av coronaviruset. Tanken med mötet är att få en lägesorientering av hur situationen ser ut. Kommuner och regioner ansvarar för att ge stöd och hjälp till den som utsätts för brott och dennes närstående. Inbjudna fackförbund kan ge en bild av hur medarbetare upplever situationen och civilsamhället som möter många utsatta finns representerade i form av kvinno- och tjejjourer. Deltagande myndigheter har i uppdrag att sprida kunskap till yrkesverksamma samt att tillhandahålla stödlinje för våldsutsatta.

Deltagare på mötet

Sveriges Kommuner och Regioner

Jämställdhetsmyndigheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Uppsala Universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid)

Akademikerförbundet SSR

Vision

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Unizon

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas
Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0572336
e-post till Jonas Lannering