Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Mer pengar till hbtq-organisationer

Publicerad

Regeringen ökar statsbidraget till hbtq-organisationer. Beslutet innebär att hbtq-organisationer får möjlighet att ansöka om 2 miljoner kronor extra i bidrag årligen.

I budgetpropositionen för 2020 beslutade regeringen om ökade resurser till arbetet med att stärka hbtq-personers rättigheter. Arbetet förstärks med 14 miljoner kronor per år från med år 2020, och ytterligare 10 miljoner per år 2021 och 2022. Det är den hittills största satsningen som någon regering vidtagit inom området. Bland annat ska en ny handlingsplan tas fram.

Ett starkt civilsamhälle är en viktig prioritering för regeringen och därför avsätts nu 2 miljoner kronor till hbtq-organisationerna för att de ska kunna bedriva sitt arbete. Beslutet innebär att nuvarande statsbidrag om 9,3 miljoner kronor ökas till 11,3 miljoner kronor.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00