Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förlängt uppdrag till Barnafrid om hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att förlänga ett uppdrag till Barnafrid vid Linköpings universitet. Uppdraget rör ökad kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck bland landets barnahus. Förlängningen beror på spridningen av det nya coronaviruset.

Barnafrid vid Linköpings universitet har sedan 2018 ett uppdrag om ökad kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck bland landets barnahus. På grund av spridningen av det nya coronaviruset har de konferenser som skulle avsluta uppdraget fått ställas in. Regeringen ger därför Barnafrid ett förlängt uppdrag, så att konferenserna kan genomföras under hösten.

Barnafrid får även ett utökat uppdrag att samla in och sprida goda exempel på hur kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck omsatts i praktik samt att genomföra insatser för att kunskapen ska få genomslag i verksamheterna. Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Uppdraget ska med ändring av tidigare beslut redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Barnafrid och Barnahus

Barnafrid
Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet 2015. Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsätts för våld och andra övergrepp men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter.

Barnahus
Barnahus är till för barn upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp. Barnahus finns på flera platser i landet och där samarbetar socionomer, polis, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykologer. Lokalerna är barnanpassade och tanken är att barn och unga ska kunna träffa alla relevanta personer på samma plats och slippa slussas runt.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas