Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Enklare att göra smarta klimatval när resa ska väljas

Publicerad

Regeringen har en hög ambition när det gäller att ställa om transportsektorn och har genomfört en rad åtgärder för att skynda på omställningen. Men det ska också vara lätt för människor att agera klimatsmart, exempelvis i valet av resa. Av den anledningen gav regeringen Trafikanalys i uppdrag att lämna förslag på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av resor med buss, tåg, flyg eller färja. Idag slutredovisas uppdraget.

I uppdraget, som innebär att Trafikanalys tillsammans med Energimyndigheten, Konsumentverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen ska lämna förslag på hur en klimatdeklaration kan se ut, ingår också att föreslå hur den kan utformas så att det är enkelt för konsumenter att jämföra klimatpåverkan inom och mellan olika färdsätt.

I uppdraget ingår även att analysera och lämna författningsförslag på hur ett krav på obligatorisk klimatdeklaration kan införas, samt vilka kommersiella aktörer som bör omfattas.

Uppdraget är en del av genomförandet av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.  

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm