Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att förbereda för ny pensionsförmån

Publicerad

Regeringen ger Pensionsmyndigheten i uppdrag att förbereda och planera för ett införande av en ny socialförsäkringsförmån i form av ett tillägg till den inkomstgrundade ålderspensionen.

Under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut planeras reformen träda i kraft 2021. Uppdraget kan komma att närmare preciseras som ett resultat av de diskussioner som pågår i Pensionsgruppen.

I uppdraget ingår att förbereda genomförandet av reformen inför ett riksdagsbeslut som baseras på den kommande departementspromemorian om inkomstpensionstillägg.

Förslagen innebär avsteg från livsinkomstprincipen i pensionssystemet samt principen att pensionerna finansernas via avgifter. Syftet med avstegen är att på kort sikt tillgodose behovet av höjda pensioner för dem som har arbetat ett långt arbetsliv med låg lön.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 03 71
e-post till Viktor Nyberg

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter