Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Krav på schyssta villkor hos leverantörer till statliga bolag

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny ägarpolicy för bolag med statligt ägande. Kraven på bolagen har skärpts inom flera viktiga områden för att den statligt ägda bolagsportföljen fortsatt ska visa vägen mot långsiktigt hållbart värdeskapande.

Genom att ställa krav på arbetsrättsliga villkor hos leverantörer och underleverantörer ska bolagen med statligt ägande säkerställa ordning och reda i leverantörsledet.

– Som förvaltare av en av Sveriges största bolagsportföljer ska vi agera med gott exempel. Därför inför vi nu krav på schyssta villkor för de statliga bolagens leverantörer. Självklart ska även huvudleverantören ställa kraven vidare på eventuella underleverantörer, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Den nya ägarpolicyn innehåller också krav på att bolagen ska bedriva ett aktivt, systematiskt, ambitiöst och ansvarsfullt säkerhetsarbete samt på den statligt ägda bolagsportföljens del av omställningen till ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser. Bolagen åläggs att hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter transparent och sätta tydliga strategiska mål i riktning mot långsiktigt hållbart värdeskapande.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi