Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sverige står värd för global trafiksäkerhetskonferens

Publicerad

Den 19-20 februari hålls den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm. Sverige och infrastrukturminister Tomas Eneroth står som värd när delegater från hela världen samlas för att diskutera trafiksäkerhet.

- Över 1,3 miljoner människor i världen dör varje år till följd av trafikolyckor. Det är en oacceptabel situation och något vi gemensamt måste ändra på. Nu samlas världens ledare för att diskutera hur vi kan öka trafiksäkerheten globalt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Sverige har ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete som tar avstamp från nollvisionen – det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. För Sverige är det dessutom viktigt att tydligt koppla det internationella arbetet med trafiksäkerhet till FN:s globala hållbarhetsmål. 

- Sverige är världsledande på trafiksäkerhet, inte minst tack vare arbetet med nollvisionen. Vi har kunskapen och tekniken, för beslutsfattare världen över handlar det om att nu prioritera och agera. Den här veckan vill jag tillsammans med världens ledare öka takten i trafiksäkerhetsarbetet. Ingen ska riskera att dö i trafiken, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafiksäkerhetskonferensen samlar 1 700 delegater från ett 140-tal länder för att följa upp och sammanfatta det globala trafiksäkerhetsarbetet som gjorts inom FN, WHO och dess medlemsländer, och skapa en global uppslutning kring en framåtsyftande deklaration med riktlinjer för det fortsatta globala trafiksäkerhetsarbetet till år 2030.


Läs mer om konferensen och ta del av programmet här.

Journalister som vill ackreditera sig till konferensen kontaktar Ulrika Karlsson på Trafikverket, 070 762 39 54.

För mediaförfrågningar till Tomas Eneroth, kontakta pressekreterare Fredrik Persson, 073 072 81 36.

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073 072 81 36
e-post till Fredrik Persson