Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statskontoret ska kartlägga social dumpning mellan kommuner

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att definiera och kartlägga förekomsten av att kommuner aktivt medverkar till att individer bosätter sig i en annan kommun, ofta benämnt som ”social dumpning”.

Företeelsen har uppmärksammats i media och av kommuner. I dagsläget finns dock ingen uppgift om hur vanligt förekommande detta är och vad som är de bakomliggande orsakerna till det.

Utöver definition och kartläggning ska Statskontoret lämna förslag på möjliga inriktningar för åtgärder som skulle kunna motverka problematiken det innebär för kommuner såväl som de personer som drabbats.

- För några veckor sedan träffade jag ett antal kommuner och informerade mig i frågan. Det blev då tydligt att vi snabbt behöver göra en kartläggning för att dels få veta mer om hur vanligt det är och vad som ligger bakom, dels få förslag på inriktning för att åtgärda detta, säger civilminister Lena Micko.

Aktiv medverkan kan innebära att kommuner eller andra aktörer bidrar till eller uppmanar personer i stort behov av samhällsservice att flytta till en annan kommun, ofta utan att den mottagande kommunen informerats. Det kan till exempel handla om personer som saknar egen försörjning och som står långt ifrån arbetsmarknaden, nyanlända eller de som har ett behov av andra insatser enligt socialtjänstlagen. Det finns uppgifter om att dessa personer ibland har hamnat i undermåliga bostäder med mycket höga hyror.

- Jag ser allvarligt på det här. Alla kommuner har ett ansvar för sina invånare. Genom att skaffa oss kunskap får vi underlag för att åtgärda detta. Det krävs ett gemensamt arbete för att staten och kommunerna tillsammans ska kunna förhindra att problematiken fortsätter och växer, säger Lena Micko.

Statskontoret ska redovisa kartläggningen den 1 september och förslag till inriktning på åtgärder den 15 november 2020.

 

 

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0572336
e-post till Jonas Lannering