Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteverket planerar för verksamhet i Härnösand

Publicerad

Skatteverket planerar att koncentrera sina arkiv till Härnösand. Myndighetens planer innebär ca 20–30 fler statliga arbetstillfällen till orten, som flyttas från framförallt Stockholmsområdet.

Skatteverket har fått en mark­anvisning av Härnösands kommun och nu fortsätter dialogen för att hitta en fastighets­ägare. När myndigheten hittat en fastighetsägare som kan bygga verksam­hets­lokalerna kommer Skatteverket kunna presentera en tidplan för när verksamheten kan flytta in.

- Regeringen har länge varit tydlig med att Sverige behöver fler statliga jobb utanför Stockholm så det här är ett mycket välkommet beslut, säger finans­minister Magdalena Andersson. Att Skatteverket valt Härnösand är extra välkommet eftersom många statliga jobb försvann från länet mellan 2008 och 2014.

Riksarkivet finns redan i Härnösand och två andra orter i Västernorrland och Mittuniversitet har en utbildning i arkivvetenskap. Det finns därmed god till­gång till arkivkompetens och goda förutsättningar för samarbete mellan myndigheterna.

- Skatteverkets beslut är en tydlig signal om att det finns kompetens och förmåga runt om i landet att utföra det statliga uppdraget och det är positivt med denna typ av initiativ från en av våra stora myndigheter. Regeringen arbetar vidare med hur vi stärker den statliga närvaron i hela landet och kommer att följa den fortsatta utvecklingen, säger civilminister Lena Micko.

Skatteverkets initiativ att etablera verksamhet i Härnösand kompletterar de åtgärder som regeringen redan tagit för att stärka den statliga närvaron i Väster­norrland. Västernorrlands län var det län där statliga jobb minskade mest 2008–2014. Regeringen menar allvar med att hela landet ska leva och har bland annat lokaliserat Myndigheten för digital förvaltning till Sundsvall och uppdragit åt Statens servicecenter att lokalisera viss del av sin verksam­het till Sollefteå. Under 2018 öppnades även ett servicekontor i Kramfors. I november 2019 remitterade även regeringen betänkandet Ökad statlig när­varo i Härnösand (SOU 2019:33).

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström