Pressmeddelande från Miljödepartementet

Skärpning av miljötillsyn med mystery shopping

Publicerad

Regeringen föreslår nya verktyg för miljötillsyn i en lagrådsremiss som lämnas till lagrådet. Syftet är att tillsynen ska skärpas och bli mer likvärdig i hela landet. Det ska exempelvis bli möjligt för tillsynsmyndigheter att köpa in produkter och varor under dold identitet, s.k. mystery shopping.

– Du ska känna dig trygg med att det du handlar inte är skadligt för dig eller dina barn. Därför behöver tillsynen skärpas så att lagstiftningen ska fungera. Nu föreslår vi bland annat att tillsynsmyndigheterna ska kunna göra inköp under dold identitet, så kallad mystery shopping. Det ger möjlighet att kontrollera till exempel att produkter som säljs på nätet inte innehåller farliga kemikalier, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Lagrådsremissen innehåller lagförslag som innebär att tillsynen ska bli mer likvärdig i hela landet. Både OECD och EU-kommissionen har uppmärksammat att svenska staten inte kan påverka hur kommunerna kontrollerar efterlevnaden av miljölagstiftningen.

– Vi föreslår därför att länsstyrelserna ska ha rätt att förelägga en kommun som brister i sitt uppdrag att rätta till bristerna. På livsmedelsområdet finns den möjligheten redan och det har fått stort genomslag, säger Isabella Lövin.

Lagrådsremissen innehåller vidare bestämmelser som anpassar bestämmelserna i balken till två EU-förordningar om kontroll som ska tillämpas för att kontrollera vissa produkter och varor på miljöområdet.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5875955
e-post till Anna Söderström
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren