Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen annullerar utsläppsminskningar för att höja ambitionen i klimatarbetet

Publicerad

Regeringen har beslutat att annullera ytterligare drygt 11,7 miljoner ton utsläppsutrymme. Det motsvarar mer än vad alla bilar och lätta lastbilar släpper ut i Sverige årligen.

Regeringen arbetar för att nå Sveriges ambitiösa klimatmål med nationella utsläppsminskningar och det arbetet har skapat överskott av utsläppsenheter. Idag har regeringen fattat två beslut om ytterligare annullering av utsläppsutrymme för att på så sätt driva på för höjda klimatambitioner. Genom besluten tas utsläppsutrymme motsvarande drygt 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter bort för gott.

– Svenska folket ska veta att alla gemensamma klimatansträngningar gör skillnad. Beslutet innebär att vi inte säljer ut våra utsläppsminskningar så att någon annan får släppa ut mer, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Det ena beslutet innebär att Energimyndigheten får i uppdrag att annullera 6,4 miljoner utsläppsenheter som Sverige har förvärvat under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Utsläppsminskningarna har skapats genom svenska klimatinsatser i utvecklingsländer och annulleringen innebär att Sverige inte kommer att tillgodoräkna sig utrymmet i arbetet med att nå de nationella målen.

– Vi har ett moraliskt ansvar att stödja omställningen i de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Men vi måste samtidigt minska utsläppen hemma i Sverige. Vår politik minskar utsläppen både lokalt och globalt, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Genom det andra beslutet annulleras hela Sveriges årliga överskott av utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut som en klimatåtgärd. Årets beslut gäller överskottet från 2017 som uppgick till nästan 5,3 miljoner utsläppsenheter.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Bakgrund

Regeringens beslut genomför förslag som regeringen lade i budgetpropositionen för 2020. Sverige är den enda medlemsstaten som har annullerat sina överskott under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för höjd klimatambition.

Regeringen har under denna och den förra mandatperioden tagit beslut om annullering av sammanlagt 120 miljoner ton koldioxidekvivalenter i utsläppsutrymme. Det kan jämföras med att Sveriges totala utsläpp för 2018 var 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.