Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Lena Micko tar emot Kommunutredningens slutbetänkande

Publicerad

Regeringen har idag tagit emot Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8).

En god och likvärdig välfärd i hela landet är nödvändig och för det behöver kommunerna ha en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter och åtaganden. Samtidigt står Sveriges kommuner idag inför en rad utmaningar som kommer att växa under kommande år.

De demografiska förändringarna och den snabba urbaniseringstakten leder till att skillnaderna mellan kommunerna blir allt större, inte minst ekonomiskt. Mot denna bakgrund gav regeringen 2017 en parlamentarisk kommitté i uppdrag att utarbeta en strategi och lämna förslag för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera utmaningarna.

- Frågan om hur kommunerna ska klara sina uppdrag idag och framöver är mycket viktig, framförallt för att vi ska kunna garantera en god och tillgänglig välfärd till alla våra medborgare. Därför känns det bra att idag ta emot kommunutredningens slutbetänkande, säger civilminister Lena Micko.

Utredningens förslag rör frågor som är väsentliga för regeringens samlade arbete med att stärka kommunernas förutsättningar att klara av sina uppgifter och upprätthålla en god välfärd.

- Kommunutredningens betänkande kommer att vara ett mycket värdefullt underlag i regeringens arbete. Inte minst i den nyinrättade Välfärdskommissionen där jag och flera andra statsråd deltar, säger Lena Micko. 

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0572336
e-post till Jonas Lannering