Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag om risker med privata sjukvårdsförsäkringar

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att beskriva riskerna med att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde till hälso- och sjukvården framför patienter som får offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

– Vård ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga. Nu ger vi Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att utifrån dagens kunskap undersöka och beskriva riskerna för att försäkringspatienter ges företräde och att behovsprincipen rundas, säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00