Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sociala investeringar och socialt företagande på agendan när näringsministern besöker Norrköping

Publicerad

Näringsminister Ibrahim Baylan deltar imorgon vid ett seminarium i Norrköping på temat socialt företagande och social innovation. Seminariet kommer främst att fokusera på sociala investeringar och nya former av samverkan utifrån så kallade sociala utfallskontrakt – en relativt ny modell för att möta samhällsutmaningar. Arrangör av mötet är RISE Social & Health Impact Center.

Tid:
Plats: Norrköpings rådhus, Drottninggatan 7

Regeringen lanserade 2018 en strategi för socialt företagande och social innovation för att bland annat främja utvecklingen av sociala innovationer i form av nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna.

Sociala utfallskontrakt är en modell för sociala investeringar och nya former av samverkan för att lösa stora samhällsutmaningar i kommunerna. Tillsammans med kommunföreträdare och olika organisationer som arbetar med sociala investeringar, däribland SKR, diskuterar näringsministern hur sociala utfallskontrakt kan ges förutsättningar för bredare tillämpning för social innovation och mer proaktivitet i välfärdssektorn. Till grund för diskussionen ligger erfarenheter från arbetet med sociala utfallskontrakt i Norrköping, Botkyrka och Örnsköldsvik.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi