Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Nya ledamöter i nationella godstransportrådet

Publicerad

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har utsett tre nya ledamöter till det nationella godstransportrådet. Rådet består nu av 18 ledamöter som arbetar med att skapa effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Infrastrukturminister Tomas Eneroth är ordförande i rådet.

De nya ledamöterna är:

  • Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
  • Gabriella Lavecchia, vice förbundsordförande Seko
  • Tommy Wreeth, förbundsordförande Transportarbetareförbundet

Deras förordnanden är från den 21 januari 2020 till den 30 augusti 2022.

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet blev namnet på Transportföretagens vd Marcus Dahlsten fel.

Fakta

Nationella godstransportrådet inrättades av regeringen 2018 och är ett rådgivande organ för löpande utbyte av erfarenheter och synpunkter mellan regeringen och företrädare för bland andra näringsliv, intresseorganisationer, forskningsinstitut, universitet, högskolor, kommuner och landsting. Rådet arbetar bland annat med genomförandet av den nationella godstransportstrategin och rådets kansli finns vid Trafikverket.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00