Pressmeddelande från Miljödepartementet

Anders Danielsson utreder om lagstiftningen når klimatmålet

Publicerad

Anders Danielsson är utsedd till särskild utredare i den utredning som ska se över all relevant svensk lagstiftning för att nå Sveriges klimatmål.

Anders Danielsson är landshövding i Västra Götalands län och har tidigare varit generalsekreterare i Röda Korset samt generaldirektör vid Migrationsverket och vid Säkerhetspolisen.

– Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och om vi ska klara av att lösa den behöver all lagstiftning peka i samma riktning. Det är därför vi har tillsatt denna utredning. Anders Danielsson har den långa och gedigna erfarenheten som krävs för att ta sig an det uppdraget som särskild utredare, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Syftet med utredningen är att se över och vid behov föreslå anpassningar av relevant svensk lagstiftning för att skapa förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. Miljöbalken, som är den mest centrala miljölagstiftningen prioriteras, men all relevant svensk lagstiftning ska ses över.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren